Hoe worden de kosten van windenergie in kaart gebracht: lees je in met de nieuwe informatiegids

De kosten van windenergie kunnen worden berekend op basis van een aantal factoren. Het is interessant om meteen op te merken dat windenergie een enorm voordeel heeft omdat het een gratis en duurzame energiebron is.

Het wordt opgewekt door ons aantal factoren en grotendeels door de ongelijkmatige opwarming van het aardoppervlak door de zon. De windstromen tussen warmere en koelere gebieden genereren de luchtstroom, die vervolgens wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit door windturbines.

De kosten voor windenergie zijn enorm gedaald

De prijs van windenergie is al gedaald tot slechts 5 cent per kilowattuur. De kosten zijn in de loop der jaren gestaag gedaald en samen met de hightech-windturbine-installaties is de prijs van windenergie de afgelopen twintig jaar met minstens 80 procent gedaald.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw bedroegen de windgeneratoren maar liefst 30 cent per kilowattuur, zelfs als we rekening houden met het feit dat het om gratis en duurzame energie gaat. Door deze vooruitgang laat windenergie een snelle groei zien in de wereld in vergelijking met welke andere elektriciteitsbron dan ook.

De voordelen van windenergie

Boeren en veeboeren hebben het voordeel gezien dat ze niet alleen windturbines op hun land installeren, maar ook hun land verhuren voor het gebruik van windturbines, wat voor hen een lange termijn en een vast inkomen garandeert. Dit is een van de financiële en economische factoren die windenergie onderscheiden en maakt het een competitieve speler voor de lange termijn.

Windenergieproducenten zijn niet afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals bij conventionele generatoren en worden beschermd tegen de fossiele brandstofcrises en -tekorten die de wereld recentelijk hebben getroffen. Omdat windenergie een gratis en vrij beschikbare hulpbron is, kan er een financieel model van worden gemaakt.

Er moet echter worden gesteld dat er ten minste vijf meter per seconde aan windsnelheid nodig is om een redelijke hoeveelheid stroom op te wekken. Het opgewekte vermogen is direct gecorreleerd met de windsnelheid en daarom moet er een kosteneffectieve locatie worden gekozen om op een rendabele manier elektriciteit op te wekken.

De kosten voor windenergie kunnen nog verder worden verlaagd

Een standaard 50 MW windkrachtaccu kan al 5 cent per kilowattuur aan windenergie leveren. Wanneer echter een financiering wordt toegepast om dit een nutsbedrijf in handen van de investeerder te maken, kan de effectieve prijs voor kilowattuur met 30 procent meer worden verlaagd om tot een kaakslag van 3,5 cent te komen.

Dit intelligente gebruik van financiering toont aan hoe kosteneffectief windenergie kan worden vergeleken met bijvoorbeeld gascentrales. Dit toont aan welk effect de financiering kan hebben op de beslissing of de ene energiebron al dan niet goedkoper is dan de andere. Wanneer de opwekking van windenergie dezelfde gunstige voorwaarden krijgt als andere centrales, dan wordt de financiële beslissing een makkelijke.

Het helpen bij de vergroening hoeft niet duur te zijn

Vermindering van ziekten is ook een zeer interessant bijproduct van hernieuwbare energie zoals windenergie. Vergeleken met bijvoorbeeld de uitstoot van steenkool veroorzaakt windenergie geen ziektes bij de mens, zoals hart- en vaatziekten en luchtwegklachten, en heeft het ook geen negatief effect op de levensverwachting van zuigelingen.

Kolencentrales zijn ook verantwoordelijk voor het vrijkomen van vervuilende stoffen die de problemen van de opwarming van de aarde veroorzaken. Deze stoffen, zoals broeikasgassen en zure regens, zijn met name afwezig in de windenergie.

Windenergie is nog betrekkelijk nieuw op de markt en moet daarom in langetermijncontracten worden opgenomen, waardoor de totale kosten kunnen worden verminderd en de acceptatie door de markt kan worden gewaarborgd. Windenergie als hernieuwbare bron kan in een uiterst aantrekkelijk licht worden gepresenteerd, omdat het steeds opnieuw kan worden gebruikt en hergebruikt zonder dat men telkens opnieuw moet betalen voor kolen- of oliecentrales.